Ruimte voor de nieuwe akker.

Ruimte voor de nieuwe akker.

Afgelopen periode mochten wij meewerken aan een filmpje voor de Branche Organisatie Akkerbouw. Dit filmpje hoort bij “Ruimte voor de Nieuwe Akker”. Met deze campagne brengt BO Akkerbouw de waarde en innovatiekracht van de akkerbouw in beeld.

Sensoren die de kans op bladschimmels meten, een vogelakker die nestgelegenheid biedt en de opslag van zonne-energie: het zijn enkele vernieuwingen in de akkerbouw. Ondernemers Hilde Coolman, Harry Schreuder en Jan Reinier de Jong met dochter Sterre laten deze zien. De komende tijd deelt BO Akkerbouw op Twitter en LinkedIn vier filmpjes waarin deze akkerbouwers de hoofdrol spelen. Door de filmpjes actief te delen op social media laat BO Akkerbouw zien wat de akkerbouw Nederland te bieden heeft.

Hierbij de film van alle akkerbouwers samen:

https://www.youtube.com/watch?v=wRZ1yUAXWXM

Bezoek Landbouw minister Carola Schouten

Bezoek Landbouw minister Carola Schouten
Maandag 8 juli 19 was minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten te gast op ons akkerbouwbedrijf. Zij kwam om met eigen ogen te zien hoe droog het is. De huidige situatie is niet best. Er dreigt voor het tweede jaar op rij een forse financiële schade voor de akkerbouw als gevolg van het neerslag te kort. Het is op dit moment droger dan in 2018. De minister was onder de indruk van de trieste situatie in het veld.
Gelukkig was er tijdens dit bezoek ook nog tijd om andere actuele onderwerpen te bespreken. Tijdens de maaltijd, die we met het hele gezin en de minister nuttigden werd er gesproken over kringloop landbouw en gewasbeschermingsmiddelen. De akkerranden en de vele insecten die daar door de Vlinder Stichting geteld worden kwamen aan de orde. Ook mocht de winstverdeling in de voedselketen niet ontbreken. De minister nam alle tijd om in gesprek te gaan. Ze had oprecht aandacht voor onze situatie en onze kijk op de hedendaagse landbouw. Na het keukentafel gesprek is er gekeken bij een perceel zetmeelaardappelen. Hier was goed te zien hoe droog het is. De slappe bladeren van de verdorde planten laten de ernst van de situatie goed zien. Ook had ze nog even tijd om in de aardappels een vlog met onze dochter Sterre te maken (zie elders op onze site) Aansluitend was er gelegenheid voor de pers om haar te bevragen.
We zijn blij met het bezoek en danken de minister voor haar komst. En nu hopen dat het snel gaat regenen.
minister schouten aan tafel

Winnaar publieksprijs Duurzaamste bedrijf Drenthe 2019.

Winnaar publieksprijs Duurzaamste bedrijf Drenthe 2019.

Op 8 maart was Het Duurzaam Drenthe Event in het provinciehuis te Assen. Dit maal stond het thema ‘de winst van duurzaamheid’ centraal: voordeel voor mens, milieu en de Drentse economie. Tijdens deze dag werd door het publiek en door een vakjury het meest duurzame bedrijf van Drenthe verkozen. Wij zijn genomineerd en door de vakjury werden we in de top 3 geplaatst. Bouwbedrijf Broekens won deze prijs. De publieksprijs ging deze dag naar ons akkerbouwbedrijf. We zijn bijzonder blij en trots met deze prijs. Het geeft ons een stuk waardering voor alle verschillende dingen waar we mee bezig zijn.oorkonde met stelpstra

Agrarische Natuur Drenthe op RTL 7

Agrarische Natuur Drenthe op RTL 7

Agrarische Natuur Drenthe (AND) is komende week vier keer te zien in het televisieprogramma Ondernemend Nederland dat wordt uitgezonden op RTL 7 en RTL Z.

In dit item legt gebiedscoördinator Bert Hoefsloot van AND het belang uit van agrarisch natuurbeheer. Ook vertelt hij kort wat de voordelen van een coöperatie zijn om dat beheer uit te voeren.

Akkerbouwer Jan Reinier de Jong uit Odoorn toont de wintervoedselvelden en akkerranden op zijn akkerbouwbedrijf. Deze leveren een bijdrage in de verbetering van de biodiversiteit.  Het item past heel goed in het thema verduurzaming van de openbare ruimte waar het programma Ondernemend Nederland aandacht aan besteedt.

De uitzendtijden zijn:

Zondag 9 december, ca. 10:00 uur: RTL 7

Maandag 10 december, ca. 13:00 uur: RTL Z

Dinsdag 11 december, ca. 10:30 uur: RTL Z

Zaterdag 15 december, ca. 13:00 uur: RTL 7

2 jaar actief op Snapchat

2 jaar actief op Snapchat

Via social media proberen ik een beeld te geven van wat er allemaal gebeurt op ons bedrijf. Sinds voorjaar 2013 ben ik actief op Twitter (@jrdejongodoorn). Daar heb ik inmiddels ruim 1600 volgers. Bijna dagelijks stuur ik een Tweetje de wereld in met actuele zaken. Als “professional” ben ik natuurlijk ook actief op LinkedIn.  Mooie foto’s deel ik via Instagram. En ik zit ook op Facebook (omdat het zo hoort).

Sinds 2 jaar ben ik actief op Snapchat. De jeugd heeft de toekomst en zij zitten massaal op dit medium. Dus deel ik ook regelmatig een Snapje. Dat kunnen plaatjes zijn vanaf de trekker, bij een bijeenkomst of uit de sorteercabine. Zo kun je als geïnteresseerde mee kijken in het dagelijks leven van de moderne boer. Zit je ook op Snapchat, via onderstaande link kun je mij toevoegen.

https://www.snapchat.com/add/jrdejongodoorn

 

Eerste zonneakker poule in Borger-Odoorn

Eerste zonneakker poule in Borger-Odoorn

Eerste zonneakker poule in Borger-Odoorn

Onze groep boeren heeft samen met GroenLeven een poule opgericht voor zonneakkers. In de poule worden kansrijke gronden voor zonneparken in kaart gebracht. Door dit in pouleverband te doen is de kans groter dat er daadwerkelijk een zonnepark gerealiseerd wordt. Door gezamenlijk op te trekken kan de groep ondernemers makkelijker inspelen op de wens van de gemeente omdat ze door het hele gebied percelen hebben liggen.

De grondeigenaar waar daadwerkelijk een zonnepark gebouwd wordt krijgt een marktconforme vergoeding. De overige gronden binnen de poule, waar niks gebouwd wordt, zijn altijd verzekerd van een bijdrage voor hun deelname in de poule: een unieke optievergoeding. De werking van de zonnepark poule is afgelopen periode bij de eerste deelnemers toegelicht en goed ontvangen. Vooral de korte looptijd van de poule en de transparante manier van werken wordt als zeer positief ervaren.

De komende tijd wordt geprobeerd de poule groter te maken door andere boeren erbij te betrekken. Naast de poule in gemeente Borger-Odoorn komt er ook een vergelijkbare poule in de gemeente Aa en Hunze. En ook in Stadskanaal en andere delen van de Veenkoloniën wordt gekeken naar de mogelijkheden. Boeren in de Veenkoloniën die belangstelling hebben om met percelen deel te nemen in de poule kunnen zich melden bij Groenleven of poulebeheerder Jan Reinier de Jong.

logo groenleven

De landbouwrubriek bij RTV Drenthe

De landbouwrubriek bij RTV Drenthe

Vanmorgen was ik te gast in het radioprogramma De Brink van RTV Drenthe. Om de twee weken mag een landbouwer in gesprek met presentator Aaldert Oosterhuis. In deze landbouwrubriek worden actuele zaken besproken, zoals bv de stand van zaken mbt de oogst. Ook gaat Aaldert wat dieper in op andere onderwerpen zoals onlangs over de fosfaatwetgeving. Met ruim tien boeren hebben we een roulatie schema, zodat er elke keer weer een andere sector in bod komt. Vanuit LTO wordt dit initiatief ondersteund.  Vanmorgen hebben we kort gesproken over Avebe en de suikerbieten. Daarnaast was er tijd om over zonne-energie en energieopslag te praten. Een plezierige manier de luisteraar te informeren over de landbouw. Mooi dat Radio Drenthe op deze manier mee werkt aan een stukje PR voor de agrarische sector.

rtv drenthe aaldert