Zonnepark Daalkampen

Zonnepark Daalkampen

Naast Borger West gaan wij een zonneakker realiseren op grond van de gemeente. Hiervoor hebben we in 2018 een vergunning gekregen. Deze grond was in eerste instantie bedoelt als nieuwbouw locatie. Nu woningbouw van de baan is worden er zonnepanelen geplaatst. Op deze 25 ha grond worden zonnepanelen geplaatst. Totaal zal ongeveer 17 ha daadwerkelijk benut worden. De overige grond zal worden gebruikt voor landschappelijke inpassing en natuur.

Op deze pagina vind u informatie over de gang van zaken.