Elektrisch beregenen

Jan Reinier de Jong is akkerbouwer in Odoorn (Drenthe) en doet mee aan de pilot elektrisch beregenen. Hij deelt graag zijn ervaringen.

Jan Reinier de Jong is akkerbouwer in Odoorn (Drenthe) en doet mee aan de pilot elektrisch beregenen. Hij deelt graag zijn ervaringen.

Halvering van de oogst
De afgelopen 25 jaar hebben we wel vaker droge zomers gehad. Een opbrengstderving 20 procent was dan extreem. In 2018 en 2019 zag je bijna een halvering van de oogst. We hebben veel gedaan om onze grond weerbaarder te maken. Maar tegen droge perioden van 6 weken of langer, met temperaturen van 40 graden, is geen gewas of bodem opgewassen. Voor het eerst sinds de ontginning van het bedrijf in 1920 wordt er nu beregend op onze percelen. Totaal kunnen we met dit systeem alle 50 hectare rondom de boerderij beregenen.

Goedkoper beregenen
Met elektrisch beregenen kun je gedurende de zomer energie gebruiken met een elektrische pomp. Hierdoor belast je het energienet veel minder. Met goedkope stroom van eigen zonnedak kun je per uur veel goedkoper beregenen. Bijkomend voordeel is dat je geen CO2 en stikstof uitstoot meer hebt.

Ook ’s nachts op zonnestroom beregenen
In 2020 is er een bron geslagen van 90 meter. Vanaf de bron hebben we ondergrondse leidingen gelegd naar onze percelen. We hebben gekozen voor PCV buizen van 160 mm. Bij de percelen komt een hydrant boven de grond waar we de buizen/slang aan kunnen koppelen om het water naar de haspel te brengen. In de bron hangt een pomp op 15 meter diepte die het water omhoog en door de leidingen pompt, om het vervolgens door de haspel en het kanon over het land te verspreiden. Dankzij onze accu kunnen we ook bij hoge stroomprijzen of tijdens de nacht op zonnestroom beregenen.

Betere waterverdeling via computer en kanon
De haspel is voorzien van een beregeningscomputer en een Elektrorain beregeningskanon. Door de computer kunnen we zone beregening toepassen. Dus pluksgewijs meer of minder water geven. Met het Elektrorain kanon (de eerste in Drenthe) krijgen we een betere waterverdeling en kunnen we een scheve kant, wegen of een schuur eenvoudig mijden.