Precisielandbouw

Sinds 2011 wordt er met een GPS systeem van Ag-Leader gewerkt. In eerste instantie om de trekker in een rechte lijn over de percelen te laten rijden. Door niet te hoeven sturen kun je je beter focussen op de werkzaamheden. Dit geeft een behoorlijke verlichting voor de chauffeur. Twee jaar later is er een nieuwe CHD spuitmachine gekocht. In overleg met de dealer, leverancier, producent en importeur van de verschillende systemen is de spuit zo aangepast dat deze wordt aangestuurd door het GPS systeem. Hierdoor is er geen spuitcomputer meer nodig. En kan de spuit dankzij het GPS-RTK systeem nog nauwkeuriger werken. Dit was de eerste af-trekker GPS aangestuurde spuitmachine in Europa. De afgelopen drie seizoenen heeft Jan Reinier met de OptRx gewassensoren gewerkt. Met deze sensoren van Ag-Leader kan hij de gewasgroei beter volgen. Het “oog” van de sensor kan veel eerder afwijkingen in het gewas constateren dan het oog van de boer. Hier kun je dan sneller op in spelen. Inmiddels is er ervaring opgedaan met plaats specifiek doseren van fungicide in de aardappelteelt.

Vanaf 2018 werken Ger Evenhuis, Alko Tolner en Jan Reinier de Jong samen met Nicole Bartelds aan het precisie landbouw project Maxsus. Het project MAXSUS heeft als doelstelling de voorspelbaarheid van de oogst te vergroten en de gewasgroei plaats-specifiek te kunnen stimuleren naar een binnen het perceel homogene en hogere opbrengst. MAXSUS is een samenvoeging van Maximum Sustaineble, maximaal duurzaam. In het kader van dit project wordt van alle percelen een bodemscan gemaakt en meten we tijdens de aardappeloogst de opbrenst plaatsspecifiek. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van POP3 “Samenwerking voor innovaties Drenthe 2016”

Mogelijk gemaakt door:

"Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling investeert in zijn platteland"