Veldleeuwerik Broedplaats

Zaterdag 25 juni 2016 heeft de Drentse gedeputeerde Henk Jumelet bekend gemaakt dat in Odoorn de eerste ‘Veldleeuwerik Broedplaats’ van Nederland wordt gerealiseerd. Het akkerbouwbedrijf van ondernemer Jan Reinier de Jong ging in samenwerking met Stichting Veldleeuwerik, ketenpartners en de provincie Drenthe investeren in een plek waar een duurzame vorm van akkerbouw wordt getoond aan collega-akkerbouwers, ketenpartners, scholen, inwoners en andere geïnteresseerden. Een plaats waar kennis werd gedeeld, nieuwe kennis werd opgedaan en vermenigvuldigd. Jan Reinier de Jong: “We hebben vooral presentaties en rondleidingen gegeven op ons bedrijf aan inwoners, politiek, scholen, telers en verwerkers van de producten. Daarnaast konden ketenpartners aan hun klanten laten zien wat duurzame akkerbouw in de praktijk is, dat konden we hier goed laten zien. Ook was de broedplaats een mooie plek voor het testen van innovaties en het geven van demonstraties zoals bv de demo inwerken groenbemesters, monitoring akkerranden of het toepassen van groene chemie.” Na bijna 5 jaar kwam er een einde aan de Broedplaats met het stoppen van de Stichting Veldleeuwerik.